آردوینو, پروژه آردوینو

راه اندازی سنسور تشخیص شدت نور BH1750 با آردوینو

راه اندازی سنسور تشخیص شدت نور BH1750 با آردوینو

در این مطلب آموزشی، شما نحوه راه اندازی سنسور تشخیص شدت نور BH1750 با آردوینو را خواهید آموخت. این حسگر دارای یک میکروکنترلر است و با پروتکل I2C داده‌ها ارتباط را برقرار می‌کند.

شما در این پروژه یاد می‌گیرید که چگونه BH1750 را به آردوینو، کتابخانه مربوطه را نصب و کدهای لازم را وارد کنید و خروجی‌ها را در سریال مانیتور ببینید.

فهرست مطالب

لوازم مورد نیاز برای پروژه راه اندازی سنسور تشخیص شدت نور BH1750 با آردوینو

آشنایی با BH1750 قبل از شروع پروژه راه اندازی سنسور تشخیص شدت نور BH1750 با آردوینو

BH1750 یا BH1750FVI یک آی‌سی حسگر دیجیتال کالیبره شده است که شدت نور محیط را اندازه‌گیری کرده و آن را در قالب داده‌های دیجیتالی 16 بیتی ارسال می‌کند. این ماژول مستقیماً خروجی‌های دیجیتالی ارائه می‌دهد.

خروجی این سنسور را می‌توان از طریق پروتکل I2C دریافت نمود. BH1750 نور محیط را بر مبنای واحد لوکس (Lux) اندازه‌گیری می‌کند. خوشبختانه راه اندازی سنسور تشخیص شدت نور BH1750 با آردوینو کار بسیار ساده‌ای است.

ماژول BH1750
ماژول BH1750

آشنایی با پین‌های BH1750 قبل از آغاز پروژه راه اندازی سنسور تشخیص شدت نور BH1750 با آردوینو

این ماژول 5 پین دارد که عبارتند از:

 • VCC: تأمین‌کننده انرژی 5 ولت ماژول
 • GND: اتصال به زمین
 • SCL: کلاک I2C
 • SDA: داده I2C
 • ADDR: آدرس دستگاه I2C

شما می‌توانید پین‌های این ماژول را در تصویر زیر ببینید.

 

پین‌های ماژول BH1750
پین‌های ماژول BH1750

سیم‌کشی پروژه راه اندازی سنسور تشخیص شدت نور BH1750 با آردوینو

طبق جدول و تصویر زیر، می‌توانید پین‌های سنسور و آردوینو را به هم وصل کنید:

آردوینو Uno

سنسور شدت نور BH1750

پین VCC

پین 5 ولت

پین GND

پین GND

پین A5

پین SCL

پین A4

پین SDA (داده)

وصل نشود!

پین ADD

سیم‌کشی مدار پروژه راه‌اندازی ماژول BH1750 با آردوینو
سیم‌کشی مدار پروژه راه‌اندازی ماژول BH1750 با آردوینو

نصب کتابخانه پروژه راه اندازی سنسور تشخیص شدت نور BH1750 با آردوینو

پس از آنکه کتابخانه داده شده را در نرم‌افزار Arduino IDE نصب کردید، کدهای زیر را در آن آپلود کنید.

				
					/*
 Advanced BH1750 library usage example
 This example has some comments about advanced usage features.

 Connection:

  VCC -> 3V3 or 5V
  GND -> GND
  SCL -> SCL (A5 on Arduino Uno, Leonardo, etc or 21 on Mega and Due, on esp8266 free selectable)
  SDA -> SDA (A4 on Arduino Uno, Leonardo, etc or 20 on Mega and Due, on esp8266 free selectable)
  ADD -> (not connected) or GND

 ADD pin is used to set sensor I2C address. If it has voltage greater or equal to
 0.7VCC voltage (e.g. you've connected it to VCC) the sensor address will be
 0x5C. In other case (if ADD voltage less than 0.7 * VCC) the sensor address will
 be 0x23 (by default).

*/

#include <Wire.h>
#include <BH1750.h>

/*
 BH1750 can be physically configured to use two I2C addresses:
  - 0x23 (most common) (if ADD pin had < 0.7VCC voltage)
  - 0x5C (if ADD pin had > 0.7VCC voltage)

 Library uses 0x23 address as default, but you can define any other address.
 If you had troubles with default value - try to change it to 0x5C.

*/
BH1750 lightMeter(0x23);

void setup(){

 Serial.begin(9600);

 // Initialize the I2C bus (BH1750 library doesn't do this automatically)
 Wire.begin();
 // On esp8266 you can select SCL and SDA pins using Wire.begin(D4, D3);

 /*

  BH1750 has six different measurement modes. They are divided in two groups;
  continuous and one-time measurements. In continuous mode, sensor continuously
  measures lightness value. In one-time mode the sensor makes only one
  measurement and then goes into Power Down mode.

  Each mode, has three different precisions:

   - Low Resolution Mode - (4 lx precision, 16ms measurement time)
   - High Resolution Mode - (1 lx precision, 120ms measurement time)
   - High Resolution Mode 2 - (0.5 lx precision, 120ms measurement time)

  By default, the library uses Continuous High Resolution Mode, but you can
  set any other mode, by passing it to BH1750.begin() or BH1750.configure()
  functions.

  [!] Remember, if you use One-Time mode, your sensor will go to Power Down
  mode each time, when it completes a measurement and you've read it.

  Full mode list:

   BH1750_CONTINUOUS_LOW_RES_MODE
   BH1750_CONTINUOUS_HIGH_RES_MODE (default)
   BH1750_CONTINUOUS_HIGH_RES_MODE_2

   BH1750_ONE_TIME_LOW_RES_MODE
   BH1750_ONE_TIME_HIGH_RES_MODE
   BH1750_ONE_TIME_HIGH_RES_MODE_2

 */

 // begin returns a boolean that can be used to detect setup problems.
 if (lightMeter.begin(BH1750::CONTINUOUS_HIGH_RES_MODE)) {
  Serial.println(F("BH1750 Advanced begin"));
 }
 else {
  Serial.println(F("Error initialising BH1750"));
 }

}


void loop() {

 float lux = lightMeter.readLightLevel();
 Serial.print("Light: ");
 Serial.print(lux);
 Serial.println(" lx");
 delay(1000);

}

				
			
خروجی پروژه ماژول BH1750 با آردوینو در سریال مانیتور
خروجی پروژه ماژول BH1750 با آردوینو در سریال مانیتور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *