راه‌اندازی ماژول WS2812 با آردوینو

راه اندازی ماژول WS2812 با آردوینو و رزبری پای

ماژول فوق یک LED سه رنگ به نام WS2812 است که رنگ های آن توسط یک سیگنال دیجیتال کنترل می شود. یعنی برخلاف دیگر LED های سه رنگ که معمولا برای هررنگ یک پایه آنالوگ یا PWm نیاز دارند این مدل را می توان با تنها یک پایه دیجیتال کنرل کرد.

ادامه مطلب