حریم خصوصی

globe
سایت و فروشگاه تخصصی بهنام رباتیک درحوزه فروش لوازم الکترونیک و رباتیک و آموزش‌های فنی و خدماتی نظیر واردات لوازم الکترونیکی و پذیرش چاپ سه بعدی فعالیت می‌کند.
فروشگاه تخصصی بهنام رباتیک برای پردازش سفارشات شما نیاز دارد تا اطلاعاتی از کاربران در اختیار داشته باشد. (مانند نام و نام خانوادگی)  بهنام رباتیک متعهد می‌شود که این اطلاعات تنها برای پردازش سفارشات شما استفاده گردد.
افراد مجاز به استفاده از اطلاعات سایت و فروشگاه بهنام رباتیک نمی‌باشند.
استفاده از هرگونه داده کاوی، ربات یا روش‌هایی مانند: جمع‌آوری داده‌ها و ابزارهای استخراج به هیچ عنوان مجاز نمی‌باشد. کلیه این حقوق به صراحت برای فروشگاه تخصصی بهنام رباتیک محفوظ است.

مطالب تکمیلی

 
همه مطالب در دسترس نظیر متن، طرح، لوگو، تصاویر، ویدئو، دانلود سنتر، جزئی از دارایی های معنوی ما محسوب می‌گردد.

تمامی اسکیریپت‌ها، اسامی خدمات ایجاد شده توسط شرکت تخصصی بهنام رباتیک، علائم تجاری ثبت شده و . . .، در انحصار شرکت می‌باشد وهرگونه استفاده با مقاصد تجاری دارای پیگرد قانونی است.